Åtta Hus

Våra fastigheter

Kv Elektra, Västerlånggatan 12

Kv Pollux 10, Pygmalion 1, Lilla Kyrkogatan 25-27

Kv Agamemnon 9, Yxhammarsgatan 1-3

Kv Bulten 19

Kv Vävaren 9, Västgötagatan 4